Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Статут Стадницької загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладом

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Територія обслуговування, закріплена за закладом - територія Стадницької сільської ради

Фактична кількість учнів закладу

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Річний звіт про діяльність закладу

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Правила прийому до закладу